Standard plemene

Standard FCI č. 343 / 12.03.1999 / D
ZEMĚ  PŮVODU: Itálie 

POUŽITÍ:
Hlídací pes, obranář, policejní a stopař

KLASIFIKACE  FCI:
Skupina II - pinčové a knírači, molossové, švýcarští horští a salašničtí psi
Podskupina 2.2 - psi moloss. typu, horští psi Bez zkoušek z výkonu. 

HISTORICKÝ PŘEHLED:
CC je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v posledních letech se však uchoval především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského "cohors", což znamená ochránce a strážce domu, dvoru a pozemků. 

CELKOVÝ VZHLED:
Středně velký pes. Robustní, silný a mohutně stavěný, přesto musí působit elegantně. Jeho jasné linie tvoří jeho plasticky vystupující svaly. 

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Formát psa je poněkud obdélníkový. Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky. 

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT ( POVAHA ):
Ochránce majetku , rodiny a domácích zvířat. V minulosti se používal ke strážení stád a lovu velké zvěře. 

HLAVA:
Velká a typicky molossoidní. Horní podélná linie lebky a tlamy poněkud konvergují. 

MOZKOVNA:
Lebka: široká, v jařmových obloucích šířkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Konvexní přední část lebky se od čela směrem k týlnímu hrbolu výrazně zplošťuje. Viditelná čelní rýha. 
Stop: vyznačen 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: černá a velká se širokými otevřenými nozdrami na stejné úrovni jako nosní hřbet. 
Tlama: zřetelně kratší než mozkovna je přibližně 1:2), silná, pravoúhlá, téměř stejně široká jako dlouhá. Přední okraj tlamy je rovný, boční linie tlamy jsou rovnoběžné. Hřbet čenichové partie je z profilu rovný. 
Pysky: horní pysk je středně dlouhý, lehce visí a překrývá dolní čelist, takže dolní okraj tlamy je při pohledu z profilu tvořen okrajem pysků. 
Čelisti/zuby: čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus. Klešťový skus je přípustný, ale nedává se mu přednost. 
Oči: střední velikosti, oválné, hledí přímo dopředu, poněkud vystupují. Oční víčka dobře přiléhají k oční bulvě. Barva duhovky závisí na barvě srsti, co nejtmavší. Pohled živý, pronikavý a pozorný. 
Uši: trojúhelníkové, visící, se širokou základnou vysoko nad jařmovým obloukem. Většinou se kupírují do tvaru rovnostranného trojúhelníku. 

KRK:
Silný, svalnatý, délkou odpovídá délce hlavy. 

TRUP:
Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Robustní a mohutné stavby, není však podsaditý. 
Kohoutek: výrazný, posazen výše než záď. 
Hřbet: rovný, velmi svalnatý a pevný. 
Bedra: krátká a pevná. 
Záď: dlouhá a široká, lehce spadající. 
Hrudník: ve všech třech směrech dobře vyvinutý, dosahuje až k lokti. 
Ocas: nasazen dosti vysoko. U kořene je velmi silný. Ocas se kupíruje u čtvrtého obratle. V akci je nesen vysoko, nikdy však vzpřímený ani zatočený. 

KONČETINY:
Hrudní: plece dlouhé, šikmo uložené, silně osvalené. Nadloktí silné. Předloktí rovné a velmi silné. Zápěstí a přední nadprstí-pružné. Tlapy kočičí. 
Pánevní: stehna dlouhá a široká, při pohledu zezadu konvexní. Lýtko silné, není masité. Hlezno přiměřeně úhlené. Nadprstí pánevní končetiny silné a šlachovité. Tlapa poněkud méně kompaktní (oválnější) než u hrudní končetiny. 

CHODY:
Prostorný, plný pohyb, klus vydatný, nejobvyklejším pohybem je klus. 

KŮŽE:
Poměrně silná, spíše těsně přiléhající ke tkáni podkoží. 

OSRSTĚNÍ:
Srst: krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou podsadou. 
Barva: černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá, jelení červeň, tmavé odstíny žluté, žíhaná (žíhání na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). U žlutých psů a žíhaných psů černá nebo šedá maska, jež se omezuje na tlamu a nepřesahuje linie oka. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách tlap a na hřbetě nosu je přípustná. 

VÝŠKA A HMOTNOST:
Kohoutková výška:
psi: 64-68 cm 
feny: 60-64 cm 
tolerance +/- 2 cm 

Hmotnost:
psi: 45-50 kg 
feny: 40-45 kg 

Horní ani dolní hranice by neměli být překračovány! 

VADY:
Všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru stupně odchylky. 

VÁŽNÉ VADY:
- vyslovený paralelismus nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny, sbíhavost bočních linií tlamy. 
- částečná depigmentace nosní houby 
- nůžkový skus, ale také výrazný předkus (více než cca 0,6 cm) 
- ocas kroužkující, nesený svisle 
- pohyb:neustálý mimochod i v klusu 
- velikost: nedostatečná nebo nadměrná 

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
- divergující horní linie hlavy a mozkovny
- celková depigmentace nosní houby 
- výrazně konkávní hřbet nosu, konvexní hřbet nosu 
- podkus 
- částečná nebo oboustranná depigmentace očních víček, oči různých barev, skleněné oko, oboustranné šilhání 
- vrozená ztráta ocasu, vrozeně deformovaný ocas (kupírovaný nebo nekupírovaný) 
- srst středně dlouhá, nebo zcela krátká, srst tvořící praporce. 
- všechny barvy neuvedené ve standardu, bílé skvrny mimo povolená místa 

Poznámka:
Psi musí mít očividně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.

Typy Hlavy

 

 

 

Postoj končetin

 

 

Vady typuIdeální proporce

CD = kohoutková výška

AB = délka hlavy = 36 % kohoutkové výšky

CE = délka těla od ramenního kloubu k sedacímu hrbolu, poměr kohoutkové výšky k délce těla = zhruba 100 : 120

HI = délka krku = délce hlavy

FG = hloubka hrudníku = 50 % kohoutkové výšky

LM = délka předloktí (od loktů k zápěstním kloubům) = 33 % kohoutkové výškyšířka prsou v ramenních kloubech = 35 % kohoutkové výšky

Orientační váhy štěňat : (v kg)

Věk Feny Psi
po narození 0,5 0,5
15 dnů 1,5 1,5
45 dnů 6 6
2 měsíce 8,5 9
3 měsíce 12,5 13,5
4 měsíce 16,5 18
5 měsíců 22,5 24,5
6 měsíců 28 31,5
7 měsíců 33,5 37,5
8 měsíců 36 40
9 měsíců 38 42
10 měsíců 40 44
11 měsíců 41,5 45,5
1 rok 43 47,5
2 roky
 
Novinky

Všechna štěňátka již mají své majitele.  Děkujeme za zájem.


 

Dne 30.5. byly přidány do galerie nové obrázky.


 

Dne 12.5. 2011 se nám narodily štěňátka.

Více info sekce Štěňata vrh,,A,,.

Přijímáme objednávky

 

 

Kontakt

Michaela a Andrej Hanákovi

Říční 11

690 03 Břeclav

email: info@vonlundenburg.cz

Náhodný obrázek